Komor Marcell
1868 – 1944

„… A magunk színházépületei számára megkövetelném a speciálisan nemzeti vonást. Magyarország színházait csak magyar kéz tervezheti, még pedig az egyre izmosodó, sajátos nemzeti szellemben (…) Hiszen a magyaros forma, lassan bár, de biztosan halad előre, terjed következetesen, és van rá remény, hogy előbb-utóbb minden magyar építész meghódol a nemzet géniuszának”.
(Komor Marcell, 1904)

Korányi Frigyes
1828 - 1913

„Hogy a nép egészségi ügye tudományosan mívelt orvosok, nem pedig kuruzslók által kezeltessék, s a legszegényebbnek is orvos- és gyógyszerészhöz lehető legkönnyebben jutnia lehessen, gondoskodni kell arról, hogy a sok fáradozás után végre oklevelet nyert orvos a világba lépvén biztos állást és illedelmes életmódot nyerhessen”.
(Korányi Frigyes, 1848)

Pulitzer József
1847 – 1911

„Köztársaságunk és a sajtó együtt emelkedik fel, vagy bukik el. Az ügyes, érdek nélküli, közszolgálati szellemű sajtó, amely képzett intelligenciával tudja, mi a helyes és bátor azt megcselekedni is, képes megőrizni azt a közerényt, amely nélkül a nép kormányzata hamisság és utánzás. A cinikus, zsoldoslelkű, demagóg sajtó idővel ugyanolyan alantas népet teremt, mint amilyen ő maga. A hatalom a Köztársaság jövőjének építésére az újságírók eljövendő nemzedékeinek kezében lesz.”
(Pulitzer József)

Radnóti miklós
1909 – 1944

„A szobám falán a Kazinczy képről csaknem mindegyik látogatóm, de az Aranyról is sokan megkérdezik: a rokonod? Igen - felelem ilyenkor, Arany és Kazinczy. S valóban nagy-, vagy dédnagybátyáim ők. S rokonom a hitétváltó Balassi, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty, vagy Babits, avagy a zsidó Szép Ernő vagy Füst Milán… (…) Ezt így érzem és ezen a belső valóságon nem változtathatnak törvények.”
(Radnóti Miklós)

Rejtő Jenő
1905 – 1943

„Az író a rossz egyenes út helyett a jó görbét választja”. Máshol pedig mintha a saját végzetével is tréfálkozott volna: “A halál olyan, mint a dugó. Ügyes ember csak kihúzza valahogy.”
(Rejtő Jenő)

Richter Gedeon
1872 – 1944

„Igaz ember volt – vallotta róla életrajzírója -, tudta, mi a tisztesség. Maradandót alkotott és neve összeforrt alkotásával”. Ma pedig egy világhírű magyar gyár szlogenje így őrzi emlékét: „A minőségi gyógyítás szolgálatában, nemzedékeken át”.
(Richter Gedeon életrajzírója)

Weiss Manfréd
1857 – 1922

„Ha szabad ma, annyi megkopottsága után még használni ezt a szót: konstruktív ember volt – szólt a Huszadik Század című lep 1922-es nekrológja. – Nem politikus, de férfi, férfi aggyal, amely soha nem szünetelt egy percig sem, örök építőtervek munkájában és két erős férfikarral, mindig készen, mindig munkában, hogy a soha nem pihenő agy terveit, utasításait valóra váltsák.”

Petschauer Attila
1904 – 1943

„A magyar táborban többen elsápadnak, amikor versenyzőnk a kezdés előtt egyenesítgeti a kardját és a penge kettétörik, de ő a sebtében kapott új kardjával is lekaszabolja a taljánt. Odarohanunk hozzá. Aki ahol éri, csókolja. Az izgalomtól elájul. Karjainkon tartjuk. Mikor magához tér, sír… Ezzel a győzelemmel a magyar kardcsapat olimpiai bajnok!”
(Petschauer Attila, 1928)

Szerb Antal
1901 – 1945

„Életben kell maradni – szól egyik nagysikerű regényének néhány zárósora. – Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégis élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami”. És máshol hozzátette: „Megtaláltam a definíciómat: Magyar anyanyelvű zsidó vagyok”

Vázsonyi Miklós
1868 – 1926

„Amidőn királyi miniszter lettem, – bár be kell vallanom, hogy nem vagyok szorgalmas templomjáró ember – megjelentem a dohány-utcai templomban. Megjelentem, nemcsak azért, hogy hálát adjak az Istennek a kegyért, melyben részesített, hanem azért is, hogy hitvallást tegyek azok ellen, akik azt hirdették, hogy csak az ősi vallás megtagadásával lehet magas polcot elérni. S midőn ott álltam az imádkozó gyülekezetben (…) visszagondoltam a sip-utcai zsidóiskolára, ahol tanultam, a templomi kórusra, ahol énekeltem, a templom-udvarra, amelyben társaimmal játszadoztam, társaimra, akik ugyancsak szerény kispolgári családok köréből származtak (…)”.
(Vázsonyi Vilmos)

Támogassa Ön is a MAZSIHISZ értékteremtő munkáját adója egyházaknak felajánlható 1%-ával.

Adatlap letöltése Kitöltési útmutató
Tisztelt hittestvérünk!
Kérjük, az adatlap kitöltésénél a következők szerint járjon el:
  1. A mellékelt nyilatkozatokra ne írjon semmit, különben érvénytelen.
  2. A mellékelt nyilatkozatokat tegye be egy- egy kisméretű borítékba.
  3. Tüntesse fel a kis boríték elején, nevét, állandó lakcímét és adóazonosító jelét.
  4. Ragassza le a kis borítékot, és hátoldalán írja alá keresztezve a ragasztást.
  5. A lezárt kis borítékot helyezze egy nagyobba és küldje el a NAV 1449 Budapest címre.